Avrupa Birliği Müslümanlara Örnek Olabilir Mi?

Yazar: on 31 Mayıs 2022

AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEK OLABİLİR Mİ?

İnsan tarihin ilk evresinde komünal olarak yaşamış ve kendi kendisinin efendisi olmuştur. Özel mülkiyet ve tarımla beraber kölecilik başlamıştır. Antik Yunan döneminde insanlar birey iken, Orta Çağ döneminde köle, Fransız devriminden sonra yurttaş, ulus devletin ortaya çıkmasıyla vatandaş olmuştur.

Yurttaşlık kavramını sadece bir devletin vatandaşı olarak değil, aynı zamanda geniş katılım olarak düşünebileceğimiz sivil toplum kuruluşu olan topluluklara birden fazla üyelik olarak tanımlanabilir.

Avrupalılığın kökenlerine ilişkin bilinen en önemli tez, Yunan- Latin uygarlıkları ile bağlantısı kurulan, Avrupa seçkinlerinin kültür mirasına dayandığı Avrupa, Roma İmparatorluğu’nun kültür ve medeniyeti üzerinde bina edilmiş, Eski Yunan hümanizminin, Hıristiyanlıkla ile kaynaştırılmış bir biçimidir. Bu yönüyle hem akılcılık hem de inanç temelli düşünceler ve kurumları içinde barındırmaktadır. Avrupa kıtası ve tarihi de kimlik inşasında önemli bir rol oynamıştır.

Bir üst kimlik inşası açısından, Avrupa sözcüğünün kullanılması önemlidir. Bu dönemde Avrupa, Doğuda yer alan Ortodoks Bizans İmparatorluğu ve Müslüman Arap İmparatorluğu ile Yahudi kültürüne karşı kimliğinin sınırlarını çizmiştir. Avrupa kültürü bahsi geçen medeniyetleri ve dinleri ötekileştirmek suretiyle kimliğini inşa etmeye çalışmıştır. Günümüzde özellikle dinler arası ilişkide bu ötekileştirmelere rastlamaktayız. Taraflar dışlama yöntemiyle kendi kimliğini sürekli inşa etmektedir

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı Belgesi ile Birlik yurttaşlarına tanınan haklar temel bir belgede toplanmıştır. Bu belgede daha önceki düzenlemelerin yanında yurttaşlara tanınan farklı haklarda mevcuttur.

            1. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı, Üyesi olmadığınız üye devlet içerisinde yapılan yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı.

          2. İyi yönetim, tazminat ve birlik kurumlarına yazma ve yazdığı dilde yanıt alma hakları.

3. Avrupa Birliği ile ilgili belgelere ulaşabilme hakkı, Arabulucuya başvurabilme hakkı, Avrupa Parlamentosu’na dilekçe ile başvurabilme hakkı.

4. Dolaşım ve ikamet özgürlüğü, Diplomatik ve konsolosluk koruması

Avrupa Birliği yurttaşlığı ile ilgili olumlu düşüncelerin yanında olumsuz birtakım düşüncelerde mevcuttur. Bu düşünceler Avrupa Birliği yurttaşlığının gerçek olmadığı, Avrupa Birliği’nin devlet olmadığı, Avrupa halkının olmadığı, politik birleşmenin Avrupa çapında mistik olduğu ve yurttaşlığın kazara oluşmuş soyut şeyler olduğu yönündedir. 1 Mayıs 2004’te Avrupa Birliği’ne tam üye olan on ülkenin yurttaşlarına (emeğin dolaşımı) serbest dolaşım hakkı belli bir zaman geçmeden tanınmamaktadır. Bu durum birliğe tam üye ülke yurttaşları arasında ikinci sınıf yurttaşlık anlayışının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Birliğe yeni katılan ülke yurttaşlarına çifte standart uygulanmaktadır. Sermayenin serbest dolaşımına zaman sınırı getirilmezken emeğin serbest dolaşımına getirilen sınırlama düşündürücüdür. Avrupa Birliği sınırları içerisinde on beş milyonun üzerinde mülteci yaşamaktadır. Avrupa Birliği yurttaşlığı geliştirilirken bu insanlara çok fazla yer verilmemiştir. Birlik yurttaşlığının tanıdığı haklar toplumsal konumları güçlü olan bireyler için faydalı olmuştur. Diğerleri ise söz konusu haklardan sosyo-ekonomik konumlarından ötürü çok fazla yararlanamamışlardır.

Faydalanılan kaynaklar

Altun, B. (2006). Avrupa Birliği Yurttaşlığı ve Avrupa Kimliği Tartışmaları [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi.

Güllüoğlu. (2021). Küreselleşmenin Kimlik Kavramı ve Ulus Devlet Üzerine Etkisi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Nuh Hacı Yazgan Üniversitesi.

Kızıl, G. (2018). Avrupa Birliği Yurttaşlığı [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çankaya Üniversitesi.“Avrupa Birliği Müslümanlara Örnek Olabilir Mi?” için 1 Yorum yapılmış

  1. Pir dedi ki:

    Mehdi hocam bin barekallah…

    Yazı ile aran iyiymiş dostum

Yorum Yazın

Not: Yorumlar denetimden geçmektedir.