Vâris / 10 / Âşûra

Yazar: on 15 Ağustos 2022

Vakit erdemin cellatlarını konuşma vaktidir..
Kederin, kadere yoldaş olma vaktidir..

Tarih nice muktedirleri başa taç eden sayfalarla doludur. Nice cellatları bilgeliğin ve peygamberliğin hırkasıyla süslemiştir.
10 Muharrem..
Esaret acısını tatmış olan kalpler, özgürlüğün büyük müjdesini yetiştirebilir. Dr. Şeriati’nin yalnızlığının derunî sorusu gibi; “Mum söndüğünde ışığı nereye gider?”

Özgürlüğün nişanesi, varlığın öz benliğini tüm esaretlere karşı acının görkemiyle bütünleştirmesidir. Bu acı; esaretin, kayboluşun, yokluğun belirtisi gibi görülse de, mumun öz benliğinin kirinden arınması gibi, ‘mutlak’ın yaratılış gününde vaadettiği mutlak özgürlüğün damlalarıdır. Bu damlalar, ‘mutlak’ın özgürlük vadisinde raks edişin anahtarlarıdır.

Şimdi mumun, yok oluşa kadar ki yolculuğunun ilk ekseriyetini; yanış, yok oluş, yaradılıştan azadelik, itaatten isyana giden bir güzergah oluşturmaktadır. Bu güzergahın feda oluş meyli, mutlak yasadır. Eriyen benliğin var ettiği aydınlık, kapalı gözlere basiret, durmuş zihinlere hareket bağışlamaktadır. Yok oluşuyla beraber, her toplumun var oluş sebebine borcunu ödemiştir.

Borcu ödenecek bir mazlum daha var..
Çünkü aydınlık, onun varoluşsal hırkasıdır.
“Var mı bana yardım edecek biri?” nidalarının karşısında, ehrimenizm hakimdir. Zihin işlevsiz, eylem yıkıcı. Avam kör, havas akçeperest fare kimliğine bürünmüş. Minberlerin tamamı eşraf meclisindedir.
Hüseyin ise sözü olmayanların istibdadı hissetmeme yükünü omuzlamış, yüklendiği tarihsel misyon gereği bilinç, aşk, adalet, özgürlük, minnetsizlik, rehberlik nişanelerini takmış, atası Adem’in başkaldırı meyvesine yöneliminin sönük bir çölde varisi olmuş, zamanlar üstünde Hüseyin, Hüseyin’in varisi olmuştur.

Bu mazlum mum, eriyişini tüm egemen güçlerin karşısında gerçekleştirmiştir. Aşkın rehberi, masumiyetin incisi, kalplerin durağı olmuştur. O’na bunu bağışlayan misyonun Hüseyni olmasıyla beraber Hüseyin, Hüseyin’e feda olmuş, ebede kadar sürecek aydınlık saçan bir mumdur. Özgürlük aşıkları, O’nun gibi bir hakikatin kölesi olmuşlardır.

Selam olsun Allah aşıklarının rehberine!
Selam olsun peygamber varisine!
Selam olsun tevhidin, özgürlüğün, adaletin aydınlık ışığına!
Ve selam olsun, pare-i can Hüseyn’e!Yorum Yazın

Not: Yorumlar denetimden geçmektedir.