En Büyük Sır

Yazar: on 23 Ağustos 2022

Hayat, şu kainatın en ehemmiyetli gayesi, en büyük neticesi ve en mükemmel meyvesidir.

Hayat, en küçük bir mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikattir.

Hayat, kainattaki en mühim bir maksad-ı ilahi ve yaradılışın en mühim neticesi olan hamd ve ibadet ve muhabbeti netice veren büyük bir sırdır.

Hayat, madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetdar meyvesidir. Elbette bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır.

Evet bu hayatın gayesi ve neticesi ebedi hayat olduğu gibi bir meyvesi de hayatı veren alemlerin rabbi olan Allah’a karşı ibadet ve hamd ve muhabbettir.

Bu hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskarane nimetlenmektir diyenler, gayet çirkin bir cehaletle, bu pek çok kıymettar olan hayat nimetine ve şuur hediyesine ve akıl ihsanına karşı dehşetli bir nankörlük ederler.

Madem bu kainatın en mühim neticesi ve mahiyeti ve hikmeti hayattır, bu büyük hakikat, elbette ve herhalde bu kısacık ve hüzünlü ömre, ve bu karışık kederi hayata, bu belalı ve fani dünyaya sığışmaz.

Bu azametli ve kıymetli şecere-i hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık meyvesi, hayat-ebediyedir ve hayat-ı uhreviyedir; taşıyla, ağacıyla ve toprağıyla hayatdar olan dar-ı saadetteki hayattır.

Evet nasıl ki hayat, bu kâinattan süzülmüş bir hülasadır. Ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülâsasıdır. Akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülâsasıdır. Ve ruh dahi hayatın hâlis ve safi bir cevheri ve sabit ve müstakil zatıdır.

Öyle de maddi ve manevi Hayat-ı Muhammediye(a.s) dahi hayat ve ruhu kainattan süzülmüş hülâsatü’l hülâsadır. Ve Risalet-i Muhammediye dahi kainatın his ve şuur ve aklından sözülmüş en safi hülâsasıdır. Adeta şu kainatın nuru, şuurudur.

Zira Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın, Kur’an ı Azimmüşan ile getirdiği nur olmasaydı, kainat bir matemhane i umumi şeklini alacaktı.

Hayatın sırrını ve mahiyetini keşfetmek isteyenler, evvela elinde Kur’an gibi bir hayat kitabı ile insanlığı kör kuyulardan çıkaran, iki cihanın güneşi, fahr i kainat, ferid i kevn u zaman Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın kapısını çalmalıdır. Zira milyon muhakkik ve müdakkik zatlar bütün feyzlerini ondan almışlardır.Yorum Yazın

Not: Yorumlar denetimden geçmektedir.