Kelimat

Yazar: on 26 Mayıs 2020

Halkı zalim

Bu şehirde,

Teşne gönüllere,

Bir sofra.

Meşrubatı:

“Bir takım kelimeler”

Ki diri olan yalnızca kelimeler…

Kelimeler…

Şifa veren kelimeler…

Çocuklara, hastalara, bitkinlere,

Ümitsizlere can veren kelimeler…

“Ağaçlar kalem, denizler mürekkeb”i kelimeler…

Ölü  canları dirilten israfiller,

Kelimeler…

Üfürür kelimeler

“Sûr”lara,

Seslere, harflere,

Lam u cim e…

Havl u takat, kelimât…

Kelimât…

Kıyamet koparan

Ölmeden öldüren

kopmadan önce,

Kıyamet.

Kelimat!

İnsanlar ölü,

İnsanlar yaralı,

İnsanlar yorgun,

İnsanlar yenik,

İnsanlar yatalak,

İnsanlar uykuda,

Ya Yahya: Kelimat…

İsrafil!

Üfür kelimlere, harflere,

Sûrlara, ölü canlara!..

Doğrul topraktan,

ilahi nafha! Kelimat…

Ve İsa,

Kazdır kabristanı!

Kazma-küreğin:

Qum fe enzir: Kelimat…

Kelimat… Bu gurbet diyarında,

Ölüler şehrinde,

Kimsesizler mezarlığında

Cesedleri dirilten İsa!

Kelimat,

Hay bin Yakzan,

Dirinin oğlu Hayat…

Kelimat Vedalar,

Kelimat Avesta,

Kelimat Kitab-ı Mukaddes,

Ginza Raba,

Kelimat Kur’an…

Kelimat…

Kalbi aydınlatan cavidan-ı khred,

Hikmet-i atika,

Ebedi hikmet,

Hikmet-i işrak…

Kelimat İbrahim,

Musa.

Kelimat Zerdüşt,

Buda.

Mani,

Turfan… Kelimat…

Kelimat Muhammed,

Kelimat Hallac,

Bestami,

Sühreverdi,

Aynulkudat.

Kelimat Arabi,

Mevlevi,

Mesnevi… Kelimat…

Kelimat Hermes,

Kelimat Pisagor,

Sokrat,

Eflatun.

Ebu Ali Sina… Kelimat…

Kelimat Sufa,

Darul Hikme,

Beytul Hikme,

Sivanul Hikme,

Nizamiyye.

Alamut: Kelimat…

Kelimat Kudüs, Mekke, Medine,

Bağdat, İskenderiye,

Semerkant, Buhara, Endülüs,

Bakterya, İsfahan, Şiraz… Kelimat…

Kelimat kızıl akıl,

Cebrail’in kanat sesi,

Simurgun çığlığı.

Batı sürgün hikayesi… Kelimat…

Kelimat ayat,

Kelimat Yahya,

Kelimat gassal,

Kelimat ikhvan,

Kelimat safa…

Kelimat riyazat,

Dua u tahiyyat,

Zikr u salavat,

İbadet u tesbihat… Kelimat…

Kelimat şiir,

Kelimat hikmet,

Kelimat şathiyyat,

İlahiyat… Kelimat…

Kelimat kusal ruh,

Akl-ı faal, Behmen

Cebrail, göksel ikiz

Asumani ben… Kelimat…

Kelimat Nercemik,

Vohumanah,

Atman, dainya,

Upanişad… Kelimat…

Kelimat alev,

Ateş dili,

Riyazi ısı,

Hareket-i cevheri,

Hikmet-i şühudi,

İrfan-ı Khorasan… Kelimat…

Kabe insan,

Dünya mabed,

Adem mubed,

Kalp ateşgede,

Gönül meykede,

Aşk şarabı: Kelimat…

Kelimat ağıt,

Neyin çığlığı,

Melekuti müzik,

Gurbet sitranı,

Tecvid-i Muğan,

Zemzeme-i hankah,

Zikr-i kharabat… Kelimat…

Dünya kale

Halep zindan

Kalender esir

Ve sessiz hıçkırıklar:

Kelimat!

25.01.2016

Mehmet MeçinYorum Yazın

Not: Yorumlar denetimden geçmektedir.