Sol’a Kayan Kürtlere Mektup

Yazar: on 25 Şubat 2021

Gel artık kimse bize zayıf tarafımızdan şeytan gibi sokulup yanaşmasın ve artık kimse bizi kandırmasın.
Kürt sorunu deyip bizi sorun haline getirerek coğrafyamızı emperyalizmin sofrasına dönüştürmesin ve haçlıları başımıza biriktirip üşüştürmesin.
Kimse evlatlarımızı emperyalizme sosyalizm kılıfı altında kurban etmesin.
Evet; zülüm var dediler ama bize zulmettiler, evlatlarımızı bizden çalıp dağlara çaldılar. Marksizmle zehirleyip sonra da kin ile nefret ile doldurup kardeşi kardeşe kırdırıp katlettiler veya ihanet etti diye infaz ettiler.
İşgal var dediler sonra yavaş yavaş zihinlerimiz, evlerimizi, mahalle ve köylerimizi işgal ettiler. Yol kestiler, kaçırdılar, esir ettiler yetmedi taciz tecavüz ve talan ettiler.


Yetmedi Bombalarla saldırıp parça parça ettiler.
Ah benim mazlum kürt yanım! Her taraftan deşildi, delik deşik edildi. Kesildi, biçildi emperyalizme sosyalizmden bir kaftan biçildi. Abd nin uşağı İsraillin kulağı Vatikan’ın ulağı derin misyoner haçlı artığı inkarcı ÖCALANA teslim edildi.
Ümmetin ve milletin zayıf yanlarından sol cenahtan ŞEYTANlarıyla geldiler. El ele kol kola içte dışta bütün hainler misyoner ve haçlı artıkları aynı amaç için birleşip saldırdılar.
Zülüm var dediler, kürtlere Kürtçeye zülüm!
Zulmettiler. Kürtlere zulmettiler ve Kürtçeye zulmettiler.
Direnişe çağırdılar, Ülke dışına emperyal kucağa sığındı direnemediler.
Değer namına ne varsa hepsine ihanet ettiler. En son Kobaniya geldiler!
Kobanide direniş var dedi ABD ve onun emperyalist ortaklarının ortadoğuya çöreklenmiş azgın evlatları. ABD gölgesinde Sol devrimin son kalp atışlarını dinliyoruz. Bir zamanların vahşi kapitalizm vahşi sanal düşmanı Emperyalizmin karşısındaki son kaleci ve dağın doğurduğu deney fareleri yani bir başka deyişle “Türk solu” şu anda burçlarında ABD bayrağı dalgalandırma telaşında.
Ah helvasını yediğim CHE neredesin!
Ah Mumunu yaktığım Müslümanlara karşı Mahir haçlılara ÇIYAN
Ah Çırasını yaktığım Denizler Gezmiş karası tükenmiş ABD nin Kanalizasyon artığında boğulan sol cenahın fikir babacıkları.
Bizim Kürtçede ayakkabıya “sol” derler. Türkçedeki çapulcuyla ne tür bir bağlantısı var bu dilbilimcilerin işi ama bence solcuların ABD çapulcusuna dönüşmeleri, ayak takımı haline gelip gerçekten de Obama, Tramp ve Bidon’un bacakları, solcuları haline gelmeleri, Emperyalizmin elindeki tespihin tanecikleri gibi baronların elinde dönüp, dönüşerek eğlendirme telaşında kendilerini yitirmelerine gülmemek elde değil.
En çok direnenler en çok teslimiyet gösterip en fazla düşmana yardakçılık edenlere dönüşüveriyor. Türk solu ve onun son sosyalist Mezhep imamı olan Öcalan’ın, sosyalist solcu kardeşleriyle ABD çizgi ve gölgesine sığınmalarına şaşkınlıkla tanıklık ediyoruz. Kobani geçenlerde yeni bir doğuma analık etti. ABD ve onun uzantısı güçlerin sol sosyalist çizgiyle birleşme süreci… Emperyalist ve sosyalist Spermler büyük patlamalar eşliğinde birleşti, birleşiyor.
Rambo ve Kürt kızlarının gerilla sıfatlı elbiseler içinde BIJİ BIJİ işaretleriyle Marks Engelsin ruhlarına yapılan yeni ayinlere tanıklık ediveriyoruz. Suriye’de esadın çökmesi ırakta yeni durumla birlikte Rakka’da Petrol kuyuları için gereken fedailer Marksın sol tarafından deruhte edilmiş, beyin gücünden hararetini alarak pratize edilmişlerdir.
ABD nin keşif birliği Işid operatör olarak yerini almış durumda… Birleşen spermlerden Solsyemperyalizmin doğacağı konusunda bir ӧngӧrüye sahibim. Emperyalizmin Bir asırlık hâkimiyetinde ulaştığımız yüksek demokratik zevk ve hazzın çok daha yüksek boyutlarına ulaşacağımızı, Birleşik devletlerin sorunsuz dünya düzeninde her yıl biraz daha uysallaşan sol cenahla birlikte ulaşacağımıza dair daha da iyimserim.
Kobanide ABD ve PKK öncülüğündeki sol koalisyondan dogacak olan solsyemperyalizm Adlı esmer ve sarışın karışımı çocuk, dünya barış ve mutluluğunu en genış kapsamlı boyutlarıyla ölçüp biçmeye sağ kalanların da üstünden geçmeye vesile olacak. Abd bizim Kovb/oyani gillere silah atmaya başladıktan sonra ӧcalanın İmralı’dan BDP li vekillere verdiği vahye karşı paralel gizli evresinden kısa devre yaparak açık evreye geçmiş oldu ve ABD yeni vahyin merkezi haline gelmiş oldu. Artık bizim “solcu” Kürtlerin hac için iki kutsal mekanı Bellidir; Birincisi İmralı. İkincisi Washington…
Işid Solsyemperyalist bir çocuğun doğumuna Ebelik ettığinden büyük önem taşımaktadır. Şeytan’ın elindeki vahye sızmaya çalışırcasına bozgunculuk yapması, şeytani güçlerin yayılmasına zemin hazırlaması, Solcuları emperyalizme bağlayacak kadar “keramet göstermesi” ve her hareketinin islama zarar, ABD ve İsrail’e yarayıp yaranması deşilmesi, değinilmesi, düşünülesi ayrı bir konudur.
Sosyemperyalizmin yeni mezhep imamı, Kobani kantonunun genel kadısı, İmralı şeyhi Abdulobamatrampbidon Öcalan’ın BDP li vekiller aracılığıyla Zamanında sokaklara çıkma fetvasını vermesi ve her fetva sonrasında sokağa çıkardıklarını provokatör ilan etmesi, sosyalizmin yeni Müceddidinin çelişki dolu ilk fetvası değil. Şeyhin müritleri gözleri, akılları, beyinleri, vicdan ve zihinleri kapalı olarak taklit etmeye ve onun gösterdiği hedefe hiç durmadan Hasan sabbahın PALAMUT veya SAZAN fedaileri yürümeye devam ediyorlar. Kobani KARTONonunun içini doldurmaksa emperyalist ABD ye düştü. Emperyalizm ve sosyalizmin balayı yeri maalesef bu sefer kobani oldu. Zaten Işıdi doğurup sahaya sürenler onun zulmüne karşı mazlum pozisyonu ve siperine yatanlar, aslında İslamı vahşet ve dehşet dini olarak lanse edip kendi vahşet ve dehşetlerini İslam ve Müslümanlara yıkmaya çalışmaktadır. Yıllardır dosyalrındaki tecavüzlerden, katliamlara, gasplardan, harami gibi haraç kesmelere kadar bütün geçmişlerini krdurdukları ve kudurttukları sarhoş birkaç batıni, harici sapığa işleterek unutturmaya çalıştılar. Maalesef ABD ve israil islam içindeki aşırı yorumlardan derledikleri ve geliştirdikleri bu yapılarla oluk oluk dökmekte oldukları kanla islamı can evinden vurmaktadırlar.
Bir avuç petrol için koca bir beldeyi yok etmekten çekinmeyen zihniyetlerin birbiriyle yeri geldiğinde birleşip evlenebildiklerine tanık oluyor bunu yadırgamıyorduk ama bu sefer beşikten “kahrolsun emperyalizm” diye zıplayanların, Kobani semalarında uçan ABD uçaklarını güvercin ilan edip hizmetçiliğe soyunmalarına tanık oluyorduk!
Daha önceki mazlum halkları bölerken onları böldü diye esarete mahkum ettiğini ve kendisine reva gördüğünü unutup aynı tezgaha gelmesi manidardı. Yüz yıl sonra Kürtlere ilk paylaşımda bıji bıji yaptırmayanların şimdi bıji bıji yaptırmasını demokrasiye ve hak arayışına bağlayıp etrafta tecavüz edilen halkları ve devletleri görmeden Mazlum Kürt halkını peşine takarak istediği yere gӧtürme hakkını kendinde bulup kendi emellerine ulaşmak için her şeyi mübah gören aptal bir zihniyet, peşlerine takılmaktan haz alan ahmak bir sürüden bahsediyoruz.
Müritlerince hiçbir kararı sorgulanmayan ilahlaştırılmış ӧcalanın karar ve gӧrüşleri doğrultusunda hareket edenler, Kürt halkını bu coğrafyanın deneme tahtası haline getirip Beş devlete on millete iyice dövdürttükten sonra ÖCALANIN “Milliyetçilik ve ırkçılık gericiliktir” balyozunu içinde beyin olmayan kafalarından yiyince gözlerini ABD nin Etrafı çevrili bir devletçiğinde açabilecektir.
Çivisi çıkmış, mayası bozuk, suyu bulanmış, hamuru çamurdan, ekmeği kirli bir tekneden çıkarmaya çalışana Fırıncı ustası diye bel bağlayan kör gözlü, şom ağızlı, kem sözlü bedbaht ve hain bir avuç insan müsveddesine kaldık
Batıni bir güruh ki Allah ve peygamberi kendilerine zarar vermekle suçlar sonrasında izisıra yürüdükleri kurdun, çakalın ne vahşetle kendi mal ve canına, maneviyat ve ırzına zarar verdiğinin idrak ve şuurunda değiller. Uğradıkları zararlar ve ziyanları görmezden gelmekte ve adeta batıni batıl mezhep taassubuyla hareket etmektedirler. Şeyhleri suçlamaktan geri durmaz, ama kendi liderine öyle bir mürit olur ki bu ayardan düşmüş darbeli metaller, şeytan bile şaşırır. Sonra aptal diye suçladıkları müritlerin bin beteri bir çukurda debelenir geberip giderler de çirkefin daniskası oluverirler.
Bir eleştiri veya ӧzeleştiri ile sosyemperyal mezhep imam ve şeyhlerinin izinde daha kӧlevari bir edayla, daha burjuvari ve emperyal hassasiyetlerle ve bu ağa babalarına daha bir ihlaslı ve samimi hizmet etme duygularını öne çıkararak ilerlediklerinin farkında değiler.
Yazıklar olsun şu KÜRTçüklere ki Kürt ve iman düşmanı bu Marksist, Leninist, Maoist lejyonerlerle kandilde saf tutup imralıyı kıble edinerek aynı zamanda camide sosyalizmi savunacak, namaz üzerinde ırkçılığı red eden ayetleri okurken ırkçılıkta ısrar edip savunabilecek çelişki yumağı, odağı haline gelmişlerdir.
Kürt halkının İslami kabuklarını kırıp onları bu kabuğun dışına çıkaran Öcalan’dır. Öcalan’ın İslama alternatif olarak ortaya attığı ve kobani başta olmak ӧzere piyasaya sürdüğü Kartondan sistem aslında Türk solunun on yıllardır savunduğu bayat fikirlerin boyanmış ve boyandıktan sonra piyasaya sürülmüş halidir. Maalesef bu bayat numara Kürtlerce yenilip yutulmuştur. ABD Işidi’nin ortaya çıkmasından ve petrol bölgelerini alıp coğrafi sınırları kaldırıp arzı mevuda zemin hazırlaması sonrasında çıkan yeni fotoğrafta yapılacak renk paylaşımında petrol rengi olan siyah tamamen ABD fırçası tarafından Ortadoğu tuvaline resmedilmektedir. Uşakların uşaklık yarışında Öcalan’ın aslında nerede yer alacağı kesinlikle bilinmiyor. Ortadoğu’nun bağrında kurulacak yani bir Kürdistan birtakım Kürtlerde heyecan uyandırabilir ancak bu heyecanlarının gelecekte mahzuniyet ve pişmanlığa dӧnüşeceğinden şüphem yok, zira bu bölgede devletlere zırnık koklatmayanların daha devletleşmemiş olanlara petrol kuyularının milisliği dışında biçtiği bir elbise biçtiği rol yoktur. Bunlara bir şey koklatacağına inananlar sadece hayal görmekte ve bir ütopyanın peşinde koşmaktalar. Sosyemperyalizmin yeni “Yezidi şeyhi” Öcalan İmralı’dan Kürdistan’a vahiy ediyor. Süreç sonunda Allaha inanmadığı için kendisini peygamber ilan etmesi beklenmese de, ilahlık iddiasında bulunma olasılığı yabana atılmamalıdır. Kobani Kamışlo ve çevresinde yapılan savaş Aslında orta doğuda ABD nin alçak maskesini düşürmüş ve herkese karşı herkesi kullanabileceği veya herkesi satabileceği gün gibi ortaya çıkmıştır. Herkesi herkese satabileceği gün gibi aşikârken hala herkesin satılmak için onların kapısında beklediğini görmek garibine gidiyor insanın. İnsanlar kendi halklarını, halklarının değerlerini ve geleneklerini kıvırıp çöpe atarak, halklarını bir koltuk ve makam karşılığında satacak seviye ve seciyesizliğe kapılıp düşman kapılarında nöbet tutmaları, ve uşaklık nöbetine sara nöbeti gibi tutulmalarına kim bir anlam verecek, kimler meal ve tefsir yazacak anlamıyorum.
Ortadoğu’da bir Kürdistan projesine onay almak için halklarını ve halklarının geleceklerini satmaya namzet kuklaları lider ilan edip onun elini pazarlıkta güçlendirmek için ölüme koşan ucuz ruhlu ve bedenli insancıklarıysa hiç anlamadım ve anlamak istemiyorum. Düşmanların bir bir ABD kapısına düşmeleri, üşüşmeleri bana “büyük aşklar nefretle başlar” sözünü hatırlatıyor. Maalesef binlerce, onbinlerce ölüm, ardından yaşanacak sosyemperyalit bir zifafın habercisidir bu garabet hali.. Kobani kantonu ABD nin “sol”u haline gelmiştir. ӧcalanın kobanide uyguladığı şeriat Allah’ın ve Peygamberin şeriati değildir. Çocuklarını bu şeriat için kurban veren ATAL VE AHMAK bir yandanda Müslümanım diyen KÜRTLERE diyorum Evlatlarınızı kurban verdiğiniz ideoloji haçlılara misyonerlik ve islama düşmanlık yapmaktan öte bir iş görmüyor.
Hal bu iken Çocuklarınızı kime neye ve niçin kurban veriyorsunuz.
Haçlı ajanlarının kantonlarda yönetici olması için evlatlarınızı kurban vermeye değer mi?
Malınıza, ırzınıza ve dininize göz koyacak bu namus düşmanı LGBT ci zina artıkları için mi evlatlarınızı kurban vereceksiniz?
Kırk parça arap devlete nefes aldırmayan emparyalistlerin vaatleri için evlatlarınızı kurban vermeye değer mi?
Ne yani Müslüman kimliğiyle Marksist ideolojiye çocuklarınızı kurban verip Kafir Öcalan ın LGBT lilerin de dahil olduğu inkarcılar ordusuyla haşre çıkarak Allaha hesap vermeye değermi?
Kimse kendini kandırmasın bu İnkarcı, Namus düşmanı, Zinakar sapık ideoloji ile Kurulacak kürdistanda biz bir tek Müslüman kalana kadar savaşırız geriye siz ya deyus olarak ailenizle arkanıza bez bağlayarak yaşarsınız yada arkamızdan “neden bizde şerefimizle bu kafirlerle savaşmadık” diye ağlayarak yaşarsınız.
Vesselam…“Sol’a Kayan Kürtlere Mektup” için 1 Yorum yapılmış

  1. MF.yaz dedi ki:

    Harika bir yazı. Kaleminize, yüreğinize sağlık…

Yorum Yazın

Not: Yorumlar denetimden geçmektedir.