Yalnızlık Yontusu

Yazar: | 29 Nisan 2023

Odam ıssız ve karanlık Themis gelse elindeki tartı şaşmaz adalet sessiz ve ışıktan mahrum doğardı adalet ses ve ışık gibi  doğardı