Dinde Zorlama Yoktur

Yazar: on 15 Haziran 2022

Zeynep AY

Günümüzde çok sayıda yanlış anlaşılan ayet var. Ya da yanlış anlamaya çalışanlar var. Bazı kişiler o an ki durumlarına göre tabir yerinde ise işinlerine geldiği yönde çok sayıda ayeti ve hadisi tefsir edebilmektedirler. Elbette bu çağımız için müthiş bir hastalık belirtisidir. Nitekim içten içe İslamiyeti sarsmaya sebeptir.


Kurtlanan bir ağaın dışardan sağlam gözüküyor olsa bile en ufak bir darbede yıkılıyor olması bu durumun en iyi örneği olacaktır.
Bu yazıda çokça yanlış anlaşılan bir ayeti elimizden geldiğince anlatmaya çalışalım. Aslında ne anlatılıyor ama nasıl anlaşılıyor ve bize ne şekilde yansıtılıp benimsettiriliyor.


Muhakkak ki duymayanımız yoktur.
Bakara suresi 256 ayeti kerime de Allah Teala şöyle buyurmaktadır.
Dinde zorlama yoktur.”
Elbette bu sözü ele alırken bir cümle içerisinde kulanırken bilmemiz gereken en önemli husus bu sözün bir alime bir peygambere ait olmadığı Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’deki bir ayet, yani kelamullah olduğudur.

Tabi ki alimlerin ve peygamberlerin sözleri ile hadisleri de ele alırken bilip de konuşmak gerekir. Hele bir de o söz ayet ise üzerinde bir kez değil defalarca düşünülüp verilen mesajı hadisler ile yapılan tefsirler ile düşünmek gerekir. Önemli bir husus da şudur ki; bir ayet değerlendirileceği zaman cımbızla cümleleri kelimeleri seçmek, ayetin öncesi ve sonrasına da iyice bakmak lazımdır. Ayetin iniş sebebini de bilmek onu doğru anlamanın bir diğer yoludur. “Dinde zorlama yoktur” ayetinin iniş sebebi ile ilgili olarak bir rivayette de şöyle denilmektedir: Biz bir işi yaparken onların dinlerinin bizim üzerinde bulunduğumuz dinden daha üstün olduğu görüşünde idik. Artık Allah bize İslam’ı göndermiştir. O bakımdan onları (çocuklarımızı) İslam’a girmek üzere zorlayalım. Bunun üzerine: “Dinde zorlama yoktur” ayeti nazil olur.

Bu ayeti yanlış anladığımız belli oluyor. Asıl verilen mesaj ile ayette, dine girmede zorlamanın olmadığını açıkça beyan ediliyor
Peki ayete yanlış anlam verilmesinin temelindeki düşünceye de bakalım. Ne diyorlar. Kişi seçimlerinde özgürdür ve önünde iki seçenek bulunmaktadır. Doğru veya yanlış. İyi veya kötü. Kişi nefsi ile baş başa bırakılır. İtaat etmesi de isyan etmesi de kişinin seçimindedir denir

Evet doğru. İnsanoğlu yaratılırken kendisine bir irade verildi. Nedir irade? Kendi kararın ile seçimini özgür bir şekilde seçebilmendir. Lakin nazil oluş sebebi başka dine mensup olan kişiyi dine girmeye zorlanmasının istemesidir.
Bunun üzerine ayet nazil olur.
Dinde zorlama yoktur” ayetini bize anlatıldığı gibi kabul edecek olursak, dinin bize emrettiği Allah’ın bize farz kıldığı birçok şeyi görmezden gelmemiz gerekir. Örneğin her müslümana farz olan günde 5 vakit eda edilen namaz. Eğer kişi ben kendi seçimle karar vereceğim, dinde zorlama yoktur” öyle ise kimse bana kararmaz derse, bilmeyerek ayeti de delil olarak göstermiş olur. Bir başka hususta tesettür ayeti. Hanımefendilere farz olan tesettürü örtünmeyi yine aynı şeklide ayeti kerimeyi delil olarak gösterip zorlama olmayacağını beyan eder


Örnekler artırılabilir elbette. Aynı şeklide kişilerin mallarının bir kısmından vermeleri gereken ve farz olan zekat gibi aynı şekilde zorlama olmayacağını beyan eder ayeti kerimeyi delil olarak gösterir.

Ayetteki çizgi şudur. Bir çok alimin de düşüncesine Parelel olarak kişi din seçiminde zorlanamaz kişiyi zorla İslam’a davet edemeyiz seçiminde özgürdur ve sorumludur.
İslam dini çok fazla zenginliği içinde barındırır zorlayıcı, kişiye yük bindiren bir din değildir. Elbette farz kılınan farzdır ama din kolaylık dinidir.


Yukarda da bahsettiğimiz farz olan namaz ile ilgili de şöyle kolaylık vardır. Farz edilen namaz yüzde yüz şu kaidelere göre kılınacaktır denilmiyor. Gücün nasıl yetiyor ise öyle kıl deniyor. Şöyle ki ayağa kalkamayan bir kişi için oturarak, yataktan çıkamayan bir kişi için yatarak namaz kılabilirsin deniyor. Su ile temas edemeyecek bir rahatsızlığı varsa illaki su ile abdest al da demiyor. İslam dini teyemmüm yani temiz bir toprak ile kolaylık sağlamaktadır.
En doğrusunu öğrenip en güzel şekilde öğretmek gerek körü körüne tek bir düşünceye bağlanmadan okuyarak daha çok okuyarak araştırmak anlatmak gerek.


Allah dinini bu tür kötülüklerden uzak eylesin. Bu şerefli dini şarlatanların ellerinde oyuncak ettirmesin.

Zeynep AYYorum Yazın

Not: Yorumlar denetimden geçmektedir.