Unutulan Sünnetler

Yazar: on 6 Ağustos 2020

            Kimi sitelerde “unutulan sünnetler” yani peygamberimizin uygulamaları adıyla madde madde bazı şeyler paylaşılır. Tırnak kesmekten, su içmekten, tuvalete gitmeye, kıyafetten, sofrada sirke bulundurmaktan, göze sürme çekmeye, saça zeytinyağı sürmekten, ayakkabı giymeye kadar onlarca madde zikredilir. Görüldügü üzere bunların hiçbiri toplumsal hayatı, barışı, adaleti, huzuru, güveni ilgilendirmeyen kişisel tercih meselesi olan konulardır.


             Maalesef bunlara verilen değer kadar Kuranın emrettiği, Resulullahın hayatında uyguladığı gerçek sünnetler (Kurani uygulamalar) hep es geçildi ve/ve ya unutuldu. Öyle ki bu es geçme özelde bizim genelde insanlığın zararına oldu. Çünkü “insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı ümmet” ve “insanlığa şahit” olması gereken bizler Resulullahın gerçek sünnetini/uygulamalarını terkederek özgürlüğümüzü ve kişiliğimizi kaybettik. Adaleti, merhameti, kardeşliği, emaneti, huzuru ve güveni kaybettik. Ne yazık ki bugün topraklarımızın tamamında kan, gözyaşı ve acı var. İnsanlığa örnek/şahit gösterebileceğimiz, göğsümüzü gere gere övünebileceğimiz diyarlarımız, ülkelerimiz hatta en acısı bir mahallemiz bile yok. Bir buçuk milyar müslüman selam yurduna hasret…


           Bu yüzden terk edilmelerinin ve hayattan dışlanmalarının sonucunda bir türlü yüzümüzün gülemediği “UNUTULAN SÜNNETLER” den bazılarını aktarmaya çalışacağım. Rabbim hepimize merhamet etsin.
1- Resulullah Allaha ortak koşmazdı
2- Resulullah kendi nefsi ve sevdikleri aleyhinde bile olsa ADALETİ emrederdi
3- Resulullah emanete ihanet etmezdi.
4- Resulullah liyakata/ehliyete önem verir, adam kayırmazdı.
5- Resulullah haksız kazanç yapmazdı
6- Resulullah rüşvet vermez, ribaya yanaşmazdı.
7- Resulullah haram yemezdi
8- Resulullah insanları kendine kul köle edinmezdi
9- Resulullah yetimi kollar, fakiri gözetirdi.
10- Resulullah malından hem de en sevdiklerinden infak ederdi
11- Resulullah iffetini korur, zinaya yaklaşmazdı
12- Resulullah müminlere kol kanat gerer, şefkat ile bakardı
13- Resulullah iftira atmazdı
14- Resulullah kimsenin kınamasından çekinmez hakkı söylerdi
15- Resulullah dil, ırk, renk ayırımı gözetmez tüm inananları kucaklar, üstünlüğü takvada bilirdi.
16- Resulullah ikiyüzlülük yapmaz, dosdoğru davranırdı.
17- Resulullah Allahtan başkasından medet/yardım dilemezdi. Sığınağı Allahtı.
18- Resulullah hizipçiliğe, fırkalaşmaya tefrikaya karşıydı.
19- Resulullah Allah’ın ipine/Kurana sarılır ve müminleri Ona çağırırdı.
20- Resulullah kendisiyle savaşmayan hiçbir insan ve toplulukla iyilik hususunda sıkıntı yaşamazdı. Herkese güven verirdi.
21- Resulullah barış/selam için çalışır ve Barışı hedeflerdi.
22- Resulullah haksız yere bir cana kıymazdı.
23- Resulullah dostlarıyla istişare eder, sözlerini dinler böylece karar verirdi.
24- Resulullah yeryüzünde böbürlenerek yürümez asla kibre kapılmazdı.
25- Resulullah gösteriş ve riyanın her türlüsünden sakınır, vitrine oynamazdı.
26- Resulullah fikrinden ve dininden dolayı insanlara baskı yapmaz, başlarına jandarma kesilmezdi.
27- Resulullah asla zulmetmez, zalime meyletmezdi.
28- Resulullah af yolunu seçer, öfkesine hakim olur ve kötülüğü iyilikle defederdi.
29- Resulullah ibadetlerini gözetir, huşu ile yapar, namazı emreder ve kendisi de devam ederdi.
30- Resulullah başına gelen musibetlere sabreder, Allaha tevekkül ederdi.
31- Resulullah rızkı Allahtan bilir, helal rızık peşinde olurdu.

Fikret GenliYorum Yazın

Not: Yorumlar denetimden geçmektedir.